معرفی کاردانی معماری

مقدمه:

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند(ب)اصل دوم و نیز زمینه سازی برای تحقق بند12 اصل سوم و اصل سی و یکم و بند یک اصل چهل و سوم و نظر به اهمیت کارهای عمرانی و ساختمانی و حفظ کیفیت آن برنامه آموزش معماری در چهارچوب برنامه ریزی گروه هنر و با مشخصات زیر در محدوده،(دوره کاردانی)تدوین شده است.

تعریف و هدف:

این دوره کاردانی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطح پائین تخصصی را در کارهای طراحی و اجرائی پر کرده و در زمینه طرح و اجرای ساختمان در دفاتر فنی و کارگاه های ساختمانی دستیار مهندس معمار محسوب شوند.

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کاردانی معماری حداکثر 3 سال یا 6 نیمسال تحصیلی می باشد.

دانشجویان می توانند از نیمسال پنجم همراه با دروس دیگر کارآموزی کارگاهی خود را انجام دهند.

نوع و تعداد واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این رشته 69 واحد و 3 واحد کارآموزی به شرح زیر می باشد.

1 دروس عمومی                           11 واحد

2 دروس پایه                               13 واحد

3 دروس اصلی                            32 واحد

4 دروس تخصصی                        13 واحد

5 کارآموزی کارگاهی                     3 واحد

نقش و توانائی:

فارغ التحصیلان این رشته می توانند با آشنائی با ایجابات و الزاماتی که یک طرح در کار خود دارد از یک طرف و شناسائی  زمینه های عملی و اجرائی کار از سوی دیگر در زمینه کارهای ساختمانی انجام وظیفه نموده خلاء تخصصی موجود را پر نمایند.

فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های زیر می توانند ایفای نقش نمایند.

1 نظارت به کارهای اجرائی ساختمانی و کمک به طراح در جهت صحت و دقت انجام کار

2 کار در دفاتر معماری  کمک به طراح در جهت ارائه کار طراحی

3 مدیریت کارگاههای کوچک ساختمانی

ضرورت و اهمیت:

با توجه به کمبودی که هم اکنون در زمینه تخصصی ساختمانی بچشم می خورد و عدم وجود افرادی  که بتوانند طرحهای طراحان را به زمینه های ارائه و اجرا نزدیک نمایند و صحت انجام کار را در تمامی زمینه های کیفی و کمی مرتبط تضمین نمایند و پیوندی بین مهندسین معمار و افرد بی  تخصص باشند ، ضرورت و اهمیت وجود این رشته کاملا" مشخص می شود. 

آدرس موسسه

شیراز - میدان معلم - خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی) - انتهای خیابان شهید شیخی -  فرعی سوم سمت راست .

تماس با ما

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی آپادانا

  • شماره تماس : 07138321444

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...

افراد آنلاین

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم