چارت درسی کارشناسی پیوسته شهرسازی

ترم 1
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209910 مبانی شهرشناسی 2 پایه نظری 32   - -
1209913 هندسه احجام و پرسپکتیو 3 پایه نظری- عملی 32 32 - -
1209912 بیان معماری 3 پایه نظری- عملی 32 32 - -
1209914 ترسیم مقدماتی 3 پایه نظری-عملی 32 32 - -
1017 دانش خانواده و جمعیت  2 عمومی نظری 32   - -
1013 ریاضیات 2 پایه نظری 32   - -
1001 اندیشه 1 2 عمومی نظری 32   - -
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری 32   - -
مجموع واحد 19
                 
ترم 2
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209921 اقتصاد شهری 2 پایه نظری 32   - -
1010 زبان انگلیسی 3 عمومی نظری 48   - -
1209911 درک و بیان محیط شهری 2 پایه نظری 32   - -
1209942 مبانی مهندسی معماری و ساختمان 2 اختیاری نظری 32   - _
1209922 آمار در شهرسازی 2 پایه نظری 32   - -
1209915 ترسیم پیشرفته 3 پایه نظری- عملی 16 64 ترسیم مقدماتی -
206812 معادلات دیفرانسیل 2 پایه نظری 32   ریاضیات -
1209920 جغرافیای شهری 2 پایه نظری 32   - -
1209919 جامعه شناسی شهری 2 پایه نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 3
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209930 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 3 تخصصی نظری- عملی 32 32 جغرافیای شهری -
1209917 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 3 پایه نظری- عملی 16 64 گذراندن 25 واحد -
1209928 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 2 تخصصی نظری 32   - -
1209933 کارگاه شهرسازی 1 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 ترسیم پیشرفته -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی نظری 32   - -
1209931 مبانی و روشهای طراحی شهری 3 تخصصی نظری -عملی 32 32 ترسیم پیشرفته -
1209951 فیزیک 2 پایه نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 4
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209934 کارگاه شهرسازی 2 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری ، مبانی و روشهای طراحی شهری ،کارگاه شهرسازی 1 -
1209937 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری 32   - -
1209948 تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای 2 اختیاری نظری 32   - -
1209916 اصول سیستم های اطلاعات مکانی GIS 2 پایه نظری-عملی 16 32 - -
1209939 تاسیسات و زیرساخت های شهری 3 تخصصی نظری- عملی 32 32 - -
1209929 تاریخ شهرهای ایرانی - اسلامی 2 تخصصی نظری 32   تاریخ شهر و شهرسازی در جهان -
1209918 زبان تخصصی 2 پایه نظری 32   - -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 عمومی نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 5
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209935 کارگاه شهرسازی 3 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 کارگاه شهرسازی 2 ، مبانی طراحی شبکه حمل و نقل شهری ، تاسیسات و زیر ساختهای شهری -
1209927 شناخت و تحلیل فضای شهری 3 تخصصی نظری-عملی 32 32 - -
1020 تربیت بدنی 1 عمومی عملی   32 - -
1209938 مسکن 2 تخصصی نظری 32   - -
1209936 مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری 32   - -
1209924 برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 3 تخصصی نظری- عملی 32 32 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری ، مبانی و روشهای طراحی شهری شناخت و تحلیل فضای شهری
مجموع واحد 16
                 
ترم 6
شماره درس نام درس  واحد   نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209925 کارگاه شهرسازی 4 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی ، شناخت و تحلیل فضای شهری ، کارگاه شهرسازی 3 -
1209932 روش تحقیق در شهرسازی 3 تخصصی نظری-عملی 32 32 - -
1209946 مبانی مدیریت شهری 2 اختیاری نظری 32   - -
1209923 برنامه ریزی منطقه ای 2 تخصصی نظری 32   - _
1009 زبان فارسی 3 عمومی نظری 48   - -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری 32   - -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی   32 - -
1209950 سوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانی 2 اختیاری نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 7
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209926 کارگاه شهرسازی 5 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 کارگاه شهرسازی 4 ، مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری ، مسکن -
1209949 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 2 اختیاری نظری 32   - -
1209943 حقوق و قوانین شهری 2 اختیاری نظری 32   - _
1209944 کاربرد رایانه در شهرسازی 2 اختیاری نظری_ عملی 16 32 - -
1209945 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری 2 اختیاری نظری 32   - -
1209940 مدل های کمی در شهرسازی 2 تخصصی نظری 32   آمار در شهرسازی -
مجموع واحد 15
                 
ترم 8
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209941 پروژه نهایی 6 تخصصی نظری_ عملی 32 128 - -
1209947 سمینار مسائل شهری 2 اختیاری نظری 32   - -
1002 اندیشه 2 2 عمومی نظری 32   - -
مجموع واحد 10

آدرس موسسه

شیراز - میدان معلم - خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی) - انتهای خیابان شهید شیخی -  فرعی سوم سمت راست .

تماس با ما

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی آپادانا

  • شماره تماس : 07138321444

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...

افراد آنلاین

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم