چارت درسی کاردانی معماری

ترم 1
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
581720 درک و بیان معماری (1) 3 عملی-نظری پایه - -
17028 ترسیم فنی 3 عملی پایه - -
17029 هندسه ترسیمی 2 عملی-نظری پایه - -
17014 طراحی (جبرانی) 2 عملی جبرانی - -
17026 ریاضی عمومی1 3 نظری پایه - -
1010 زبان خارجی 3 نظری عمومی - -
1009 فارسی 3 نظری عمومی - -
مجموع واحد 19
             
ترم 2
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
581721 درک و بیان معماری (2) 3 عملی- نظری اصلی درک و بیان معماری1 -
170318 پرسپکتیو 2 عملی- نظری اصلی هندسه ترسیمی -
170319 آشنایی با معماری جهان 2 نظری اصلی - -
170314 تمرین های معماری (1) 3 عملی- نظری اصلی ترسیم فنی- درک و بیان معماری1 -
17027 فیزیک مکانیک 2 نظری پایه - -
170316 ایستایی (1) 2 نظری اصلی ریاضی عمومی1 -
17011 شناخت مواد و مصالح 2 نظری جبرانی - -
1004 اخلاق و تربیت اسلامی 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18
             
ترم تابستان
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1007 تربیت بدنی1 1 عملی عمومی - -
1001 اندیشه اسلامی 1 2 نظری عمومی - -
1017 دانش جمعیت خانواده 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 5
             
ترم 3
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
170315 تمرین های معماری (2) 3 عملی-نظری اصلی تمرین های معماری1 -
170320 آشنایی با معماری اسلامی (1) 2 عملی-نظری اصلی ترسیم فنی-درک و بیان معماری2 -
170312 عناصر و جزییات ساختمانی (1) 2 عملی-نظری اصلی ترسیم فنی -
170321 کاربرد نرم افزار رایانه ای در معماری 3 عملی-نظری اصلی - -
170317 ایستایی (2) 2 نظری اصلی فیزیک مکانیک- ایستایی1 -
170427 زبان فنی 2 نظری تخصصی زبان خارجی -
170313 تنظیم شرایط محیطی (1) 2 عملی-نظری اصلی ترسیم فنی -
581722 نقشه برداری 2 عملی-نظری تخصصی ترسیم فنی -
مجموع واحد 18
 
ترم 4
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
170424 طراحی فنی ساختمان 4 عملی تخصصی عناصروجزئیات ساختمانی1-تمرین های معماری2-ایستایی1-ایستایی2  
170422 طراحی معماری (1) 4 عملی-نظری تخصصی - طراحی فنی ساختمان
170425 متره و برآورد 2 عملی-نظری تخصصی عناصروجزئیات ساختمانی1 -
170428 اصول سرپرستی 2 نظری تخصصی - -
581723 روستا (1) 2 عملی-نظری تخصصی تمرین های معماری2 -
170429 کار آموزی 2 عملی تخصصی 240ساعت ترم آخر
170532 آشنایی با مقررات ملی ساختمان 2 نظری انتخابی انتخابی -
مجموع واحد 18

آدرس موسسه

شیراز - میدان معلم - خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی) - انتهای خیابان شهید شیخی -  فرعی سوم سمت راست .

تماس با ما

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی آپادانا

  • شماره تماس : 07138321444

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...

افراد آنلاین

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم